REFERENCE 2018

BEA Olomouc V. Etapa

Termín zahájení:27. 11. 2017
Termín dokončení:15. 3. 2018
Investor:RCO Olomouc s.r.o.
Objednatel:RCO Olomouc s.r.o.

Železobetonový skelet kombinuje stěnový a sloupový nosný systém.

VYBRANÉ REFERENCE