REFERENCE 2017

Bytový dům B14, Jižní Svahy – Zín

Termín zahájení:1. 8. 2016
Termín dokončení:5. 2. 2017
Investor:MANAG Development, a.s.
Objednatel:MANAG, a.s.

Jedná se o objekt sedmipodlažního bytového domu, kde suterén vytváří parkovací prostory a ostatní podlaží budou plně zařízena k bydlení. Suterén a první tři podlaží budou zhotovena kompletně jako železobetonový monolitický skelet. Ostatní budou kombinací vyzděných stěn a příček s železobetonovými stropy.

VYBRANÉ REFERENCE