REFERENCE 2020

Bytový dům Břeclav

Termín zahájení:11/2019
Termín dokončení:5/2020
Investor:Krone develop s.r.o
Objednatel:Krone develop s.r.o

VYBRANÉ REFERENCE