REFERENCE 2017

Bytový dům Kvítková – Zlín

Termín zahájení:15.11.2016
Termín dokončení:1.3.2017
Investor:DRAG Consulting s.r.o.
Objednatel:MANAG a.s.

Pětipodlažní objekt, kde převážnou část tvoří byty.

VYBRANÉ REFERENCE