reference 2021

Bytový dům Nové Štěpnice II. Etapa Uherské Hradiště - b7, b8, b9

Termín zahájení:12/2020
Termín dokončení:6/2021
Investor:Manag Development a.s.
Objednatel:MANAG, a.s.

VYBRANÉ REFERENCE