reference 2020

Bytový dům Nové Štěpnice II. Etapa Uherské Hradiště - b4, b5, b6

Termín zahájení:6/2020
Termín dokončení:11/2020
Investor:Manag Development a.s.
Objednatel:MANAG, a.s.

VYBRANÉ REFERENCE