REFERENCE 2020

Bytový dům U Solných Mlýnů Olomouc

Termín zahájení:9/2019
Termín dokončení:5/2020
Investor:PRO INVEST Olomouc s.r.o.
Objednatel:PRO INVEST Olomouc s.r.o.

VYBRANÉ REFERENCE