REFERENCE 2016

OMRS Karlovice

Termín zahájení:4. 4. 2016
Termín dokončení:18. 7. 2016
Investor:ČR – Český telekomunikační úřad
Objednatel:IMOS Brno, a.s.

Tato stavba bude sloužit jako objekt stacionární monitorovací a řídící stanice pro oddělení monitorování rádiového spektra ČTÚ.
Jedná se o stavbu tvaru písmene L, kde jedna část, a to technická, je jednopodlažní a druhá část administrativní je dvoupodlažní.
Budou zde umístěny kanceláře, dílny, sklady, garáže, zázemí obsluhy atd.

VYBRANÉ REFERENCE