Aktuálně stavíme

PPO Kunovice

Termín zahájení:12/2019
Termín dokončení:9/2020
Investor:Povodí Moravy, s.p.
Objednatel:STRABAG a.s.

VYBRANÉ REFERENCE