REFERENCE 2017

RD Újezdec u Luhačovic

Termín zahájení:25. 8. 2017
Termín dokončení:30. 10. 2017
Investor: 
Objednatel:Lysoněk s.r.o.

Rodinný dům kombinuje vyzdívané konstrukce se železobetonovými.

VYBRANÉ REFERENCE