REFERENCE 2017

Sídlo firmy Z2K – Staré Město

Termín zahájení:5. 3. 2017
Termín dokončení:15. 4. 2017
Investor:Z2K s.r.o.
Objednatel:Navláčil s.r.o.

VYBRANÉ REFERENCE