REFERENCE 2017

Sportovní hala Lipník nad Bečvou

Termín zahájení:28. 3. 2017
Termín dokončení:15. 8. 2017
Investor:Město Lipník nad Bečvou
Objednatel:Navrátil s.r.o.

Tato stavba bude sloužit jako multifunkční sportovní hala. V objektu se nachází samotná hala, zázemí, šatny, tribuna, kavárna.

VYBRANÉ REFERENCE