REFERENCE 2018

Tenisová hala Přerov

Termín zahájení:21. 3. 2018
Termín dokončení:20. 4. 2018
Investor: 
Objednatel:StaniOn s.r.o.

VYBRANÉ REFERENCE